Прием

Прием 2016/2017 (Втори учебен срок)

Частна Търговска Гимназия приемa ученици след VIII клас за учебната 2016/2017 год и в началото на втория учебен срок!

ОБАДЕТЕ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС:

- да се запознаете с екипа от преподаватели;

- да посетите материалната база;

- да попълните входящ тест;

Имате шанс да учите в Частна Търговска Гимназия, където подходът не е масов, а уникален и предоставящ възможност за индивидуално отношение, набляга се на чуждите езици и специалните предмети.  

Кандидатствайте сега!!!

ЧТГ 20 години традиция в образованието.

За допълнителна информация, свържете се с нас!

 ПРИЕМ УСЛОВИЯ:

 • общообразователен тест
 • събеседване с кандидатите и с техните родители (настойници)
 • изпит по Английски език (за кандидатите, които искат да са в паралелка с усилено изучаване на чужди езици

 

 

*Тази година при нас може да кандидатстват и седмокласници, които не са получили положителна оценка на един от двата изпита от външно оценяване.
 
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?
При нас ще получите добро образование по избрана от Вас специалност. Качеството на образованието, което ще получите е несравнимо с масовия общообразователен подход на другите училища. Ние даваме възможност на всеки ученик да напредва спрямо способностите си без излишен стрес.
 
КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?
 • Изучаване на специални дисциплини характерни за избраната професия
 • Общообразователни дисциплини
 • Засилено изучаване на чужд език (Английски, Немски или Испански)
 • Предлагаме и много възможности за стаж в чужбина, с цел практикум по специалността и затвърждаване на езиковите знания.
 • Участние в международни проекти (програма Еразмус +), които са свързани с усвояване на ключови образователни, социални и езикови умения.
 • Предприемачески знания с практическа насоченост.
 • Подготвяме нашите ученици да стартират свой собствен бизнес още след завършване на гимназия. 
 • Индивидуален подход към всеки ученик. Успяваме да се справим с подрастващи, които биха имали трудности с адаптацията в масовото училище поради необходимост от индивидуално отношение относно поднесения учебен материал и комуникационния специфичен стил.

 

СПЕЦИАЛНОСТИ:

 • Данъчен и митнически контрол - след VІІ клас
 • Банково дело - след VІІ клас
 • Оперативно счетоводство - след VІІ клас 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

 • Дневна форма
 • Самостоятелна форма
 • Дистанционна (on-line) форма

ПЕРИОД НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: Средно

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Трета

ПРАВИЛНИКЪТ НА ГИМНАЗИЯТА ИЗИСКВА:

 • задължителна униформа;
 • дисциплина;
 • толерантност във взаимоотношенията;
 • недопускане на безпричинни отсъствия;
 • взаимно доверие.