За гимназията

Над 20 годишна традиция в българското образование


 Частна Търговска Гимназия е създадена през 1995г.

Амбицията на управляващия екип е да създаде условия за индивидуален подход при цялостна организация на образование и възпитание, в центъра на които е ученикът.

Предоставя се творческа и безопасна учебна среда и работа в класове по 10 души.

Целта е да се подготвят квалифицирани, езиково разкрепостени бъдещи специалисти по икономика, мениджмънт, счетоводство, банково и застрахователно дело. Общообразователната подготовка се води на второ образователно равнище, в съответствие с бъдещата реализация на учениците.

Езиковата подготовка е по английски и испански език, а след трети гимназиален клас - италиански език. Знанията се удостоверяват с международни сертификати.

Ежегодно се провеждат езикови практикуми в реномирани европейски колежи.