Галерия

 

Ученици от Частна Търговска Гимназия участват в разични местни и международни проекти. В секция галерия, може да разгледате снимки от минали випуски и от различни пътувания/стажове на учениците.

Снимки от материалната база на ЧТГ с топ локация в центъра на гр. Варна. От 2015г. учениците имат и нова зала за предтавления, групова работа и презентации "White Hall" с капацитет 60 човека.  

Снимки от проект „Екологична и икономическа ефективност на финансовото управление в бизнеса “, програма Еразъм + 2016/2017.

Снимки от проект WIN² (2014-2017), програма КА2 на Еразмус +, в който Частна Търговска Гимназия е партньор, заедно с партньори от Германия, Полша и България.