Дейности

Частна Търговска Гимназия Варна осигурява разнообразни и разнородни допълнителни дейности, които спомагат за пълноценното развитие на учениците. Някои от дейностите са включени като задължителни към учебния процес, други са свободно избираеми.

1. Тенис на корт

 PC130521

2. Ледена пързалка

PC140004

3. Йога

yoga 2