За гимназията

 

Над 25 годишна традиция в българското образование


 Частна Търговска Гимназия е създадена през 1995г. През 2018г. гимназията е преименувана на Частна Търговска Гимназия "Конто Трейд" ЕООД.

Амбицията на управляващия екип е да създаде условия за индивидуален подход при цялостна организация на образование и възпитание, в центъра на които е ученикът.

Целта е да се подготвят квалифицирани, езиково разкрепостени бъдещи специалисти по икономика, мениджмънт, счетоводство, банково и застрахователно дело. Общообразователната подготовка е по национални стандарти и допуълва успеха на учениците в бъдещата им реализация.

Езиковата подготовка е по английски, немски и испански език.Тя съответства на Европейската езикова рамка. Води се от А1 до С2. Преподавателите са с опит и предлагаме Английски native speaker.

Ежегодно се провеждат езикови практикуми в реномирани европейски колежи.

1. Учебен план за специланост "Оперативен Счетоводител" от професия код 344030.

2.Учебен план за специалност "Митнически и данъчна администрация" по професия код 344020.

3. Учебен план за специалност "Банково дело" по професия код 343010.