Прием

Прием 2018/2019

Частна Търговска Гимназия приемa ученици след 7 клас за учебната 2018/2019 година. Допълнително, имаме прием за ученици след 10 клас.

ОБАДЕТЕ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС:

- да се запознаете с екипа от преподаватели;

- да посетите материалната база;

- да попълните входящ тест;

Имате шанс да учите в Частна Търговска Гимназия, където подходът не е масов, а уникален и предоставящ възможност за индивидуално отношение, набляга се на чуждите езици и специалните предмети.  

Кандидатствайте сега!!!

ЧТГ 20 години традиция в образованието.

За допълнителна информация, свържете се с нас!

 ПРИЕМ УСЛОВИЯ:

 • общообразователен тест
 • събеседване с кандидатите и с техните родители (настойници)
 • изпит по Английски език (за кандидатите, които искат да са в паралелка с усилено изучаване на чужди езици

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?
При нас ще получите добро образование по избрана от Вас специалност. Качеството на образованието, което ще получите е несравнимо с масовия общообразователен подход на другите училища. Ние даваме възможност на всеки ученик да напредва спрямо способностите си без излишен стрес.
 
КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?
 • Изучаване на специални дисциплини характерни за избраната професия
 • Общообразователни дисциплини
 • Засилено изучаване на чужд език (Английски, Немски или Испански)
 • Предлагаме и много възможности за стаж в чужбина, с цел практикум по специалността и затвърждаване на езиковите знания.
 • Участние в международни проекти (програма Еразмус +), които са свързани с усвояване на ключови образователни, социални и езикови умения.
 • Предприемачески знания с практическа насоченост.
 • Подготвяме нашите ученици да стартират свой собствен бизнес още след завършване на гимназия. 
 • Индивидуален подход към всеки ученик. Успяваме да се справим с подрастващи, които биха имали трудности с адаптацията в масовото училище поради необходимост от индивидуално отношение относно поднесения учебен материал и комуникационния специфичен стил.

СПЕЦИАЛНОСТИ:

 • Данъчен и митнически контрол - след VІІ клас
 • Банково дело - след VІІ клас
 • Оперативно счетоводство - след VІІ клас 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

 • Дневна форма
 • Самостоятелна форма
 • Дистанционна (on-line) форма

ПЕРИОД НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: Средно

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Трета

ПРАВИЛНИКЪТ НА ГИМНАЗИЯТА ИЗИСКВА:

 • задължителна униформа;
 • дисциплина;
 • толерантност във взаимоотношенията;
 • недопускане на безпричинни отсъствия;
 • взаимно доверие.