Проекти

 

 

 

2018 -2020 -"ГЕОПАРКОВЕ – природно и културно наследство, обединяващо ученици и учители от Европа“ /  GEOPARKS – NATURAL AND CULTURAL HERITAGE THAT JOINS EUROPEAN STUDENTS AND TEACHERS  2018-1-PL01-KA229-050575_1

Mеждународен европейски проект за обмен на опит и знания между ученици от Полша, Испания, Франция, България, Унгария и Кипър. Проектът e финансиран по програма Еразъм + 2018-1-PL01-KA229-050575, в сектор училищно партньорство, включва участието на ученици от Частна търговска гимназия "Конто трейд“ гр. Варна, които ще имат възможност да провеждат интердисциплинарни занимания по Биология, Геология, География, Езиково обучение, Природни науки и Изкуство. Всяка държава ще представя и изследва геопарковете си по време на проекта с продължителност между 2018-2020 г. Сайт на проекта: http://www.geoparks.erasmusproject.eu/

2017- 2018 - „Ателие за проучване на испанският опит за ползите от дуалното обучение и практиката в реална чуждоезикова работна среда" (Еразъм + - 2017-1-BG01-KA102-035774)

Дуалният модел и практиката на обучение в реална работна среда са вече добре разпространени в Испания, проектът цели да проучи как интегрираната в учебният процес практика в реална работна среда спомага за повишаване на качеството в образованието и как допринася за стопяване на несъответствието в компетенциите при завършване на обучение и започване на работа, както и за намаляване на младежката безработица.

 

ЧТГ Варна е партньор в консорциум изпълняван от Хоризонт ПроКонсулт ЕООД и Асоциация Мундус - Испания. С цел придобиване на компетенции в международна среда и затвърждаване на модела „професионално училище-предприятие”, Частна Търговска гимназия ще изпрати на 20 дневна международна мобилност в град Сарагоса 5 ученици в специалности “Бизнес Администрация” и/или “Икономика и мениджмънт”.

 

 

2014-2017: Wirtschaftsunterricht international und handlungsorientiert gestalten (WIN)

Партньори: Institut für Ökonomische Bildung, CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITAET OLDENBURG, Regionalny Osrodek Doskonalenia Nauczycieli RECTUS, VARNA FREE UNIVERSITY, Start It Smart, Hristo Botev school – Nikolaevka, Publiczne Gimnazjum nr3, III LO w ZSO nr 2 w Bialej Podlaskiej, Oberschule Osternburg

Дейности: ежемесечно учениците се обучават в часовете по извънкласна дейност и изнесени срещи с бизнесмени и общественици, по предприемачество и писане на бизнес план. През месец  май учениците създадоха бизнес план на новосъздадената ученическа фирма „Евент мениджмънт“. На 05.06.2015 във Варненски свободен университет се проведе защита на създадения от ЧТГ бизнес план.

Учебно тренировъчната фирма и регистрирана в Агенция по вписванията на Център на учебно –тренировъчните фирми. Изх. № 20152016536/08.12.2015 http://www.buct.org/index.php?p=&lang=en

Фирмата стартира дейността си със създаване на оферти и изпращането им на други УТФ, потенциални клиенти.

2016 - 2017: „Екологична и икономическа ефективност на финансовото управление в бизнеса “, програма Еразъм +. Проектът на Частна Търговска Гимназия – Варна е насочен към усвояване на знания,  умения и формиране на  нагласа  у  10 ученици от X - XII клас, обучаващи се по специалност" Банково дело",трета квалификационна степен,   да управляват  процесите на финансов мениджмънт  с цел  намаляване разходването на природни  ресурси и прилагане на екологични и финансови  решения за икономическа ефективност  във финансовите институции и бизнеса.      

 

Идеята на проекта включва мобилност с цел обучение и практика на ученици в предоставените от партньора „ MAD for EUROPE“ Испания, работни места в 10 финансови институции в Мадрид. Посещението в държава с традиции във финансите и банките се осъществява в периода 27.03.2017 - 10.04.2017 г. и включва работа в реална работна среда.

 

Партньорството между Частна Търговска гимназия Варна и испанската организация "MAD for Europe"  осигурява представяне на  испанския опит в областта на финансовия мениджмънт, прилагане на специализирани модели за анализ на риска във финансовия икономически сектор, управленски стилове  на поведение и вземане на решения , начини за прилагане на  решения  за антикризисно управление, подбор и кариерно развитие на финансови кадри. Учениците  ще се обучат  да познават и  работят с документация във финансова институция, занимаваща се с банкиране , застрахователна дейност или аутсорсингови  дейности в тези области -  опит който се трансферира по настоящем и в българската икономика.

 

2014/2015: "Иновативната икономика в туризма и морската индустрия - поле за изява на младежки бизнес лидери”, проект по програма "Еразъм +", КД 1 Сектор "Професионално образование и обучение".

Проектът „Иновативната икономика в туризма и морската индустрия - поле за изява на младежки бизнес лидери“ на Частна Търговска Гимназия – Варна е насочен към създаване на предприемачески умения на 10 ученици от XI и XII клас, обучаващи се по специалностите " Банково дело" и "Митнически и данъчен контрол".

 

Идеята на проекта включва осъществяване на мобилност с цел обучение и практика на ученици в предоставените от партньора „Training to Malta“ работни места във фирми от туристическата индустрия и морската икономика на Малта. Посещението в тази популярна туристическа и морска страна се осъществява в периода 26.03.2015 до 10.04.2015 г. и включва работа в реална работна среда във фирмите Cme group, Valletta sms Group, Valletta Tourism school, Bujibba Hotel, Chamber of tourism Malta, St.Julians public tourism office, Labor office in Malta, Central Customs Office.

 

2013/2015: "Маре Нострум" - по програма Коменски.
Проектът създава партньорство между Европейски училища от шест държави (Италия, Франция, Румъния, Португалия, България и Гърция) с излаз на морски бряг на три морета и Атлантическия океан. Основните дейности се свеждат до проучвание и презентиране на морското био разнообразие в различните морски басеини; провеждане на лабораторни изследвания на екосистемите на морския бряг и анализ на взаимното влияние на човешката дейност и Европейските морета.

(Научи повече: http://www.tradescl.com/index.php/проекти/multilateral-comenius-project-mare-nostrum 

 

2013: „Не бъди озадачен от различността“, проект финансиран от Академия за централни европейски училища (ACES). ACES е една инициатива на ERSTE Foundation, координирана от Interkulturel Zentrum (Виена, Австрия) и VČELÍ DOM (Братислава, Словакия). Училището работи за втора година по програмата АCES, през 2013/2014 се акцентира над осъзнаване на индивидуалността и приемане на различността у всеки човек без дискримация при контакт с хора от други раси, етноси или в друго социално положение.

С цел пропагандиране на единното начало и безрезервното приемането на „другия“ - различния, учениците подготвят 2 мини-документални откъси, които сами са изработили по темата, които като пъзел ще бъдат съчетани с тези, които техните партньори от Словакия подготвят, за да направят цялостна пиеса.

За събиране на подготвителен материал за документалната част на пиесата, по време на партньорската визита на ученици от Словакия във Варна, която се проведе в началото на месец декември 2013, всички участници посетиха разнообразни институции с цел опознаване на различни действителности и начин на живот. Някои от местата, които посетиха бяха СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Игнатиево, Карин Дом, Държавен куклен театър Варна и Музей на куклите. Между 15 и 19 февруари се проведе партньорската среща и представление в Комарно, Словакия. 

2012: «Улови реалността- проактивно използвaне на дигиталните медии”, финансиран от Академия за централни европейски училища» (ACES). 12 ученици, на възраст между 15 и 17 год от Частна търговска гимназия Варна и гимназия «Овидиус», Констанца, Румъния ще придобият технически и теоретични умения свързани с анализирането на медиини продукти и създаване на собствени продукции с цел възползване от дигиталните технологии и канали за разпространение като средство за пропагандиране на идеи. Участниците от двата града Варна и Румъния, ще създадат 5 мин филми на тема « Екологична устойчивост в Черноморските градове».

Частна Търговска Гимназия е координатор на проекта и за целта ще подготви он-лайн обучение и уоркшопове във виртуална класна стая, къдете участниците в проекта ще бъдат обучени на основните принципи за създаване на късометражни филми и видео продукции. Проектът ще стартира през месец Октомври 2012 и е с продължителност 3 месеца.

От 178 кандидатствали проекта тази година, проектът на ЧТГ е сред удобрените 44.

 

1. “Обединяване на усилията на младите хора с творчески заложби в самоуправлението на малката община”. Проектът бе с продължителност от месец ноември, 1999 до месец февруари, 2000 г. и основна негова цел бе изработване на стратегия за задържане и привличане на младите хора в община Вълчи дол, област Варненска, както и създаване на модел за включване на младежта при вземане на решения от местните органи на управление. В резултат на проведените дейности се целеше младите хора сами да станат организатори на условията за своята реализация в малката община, за да останат да живеят и творят в нея. Интерес представляваше проведеното социологическо проучване на 1000 души на възраст от 16 до 40 г. за техните желания относно обогатяването на културния живот в общината, за да се превърне тя в притегателно място за всички млади хора. Изграден бе клуб на творческата интелигенция “Кръгозор” който се утвърди в последствие като орган на самоуправление, партниращ успешно на общинската власт при определянето на нейната социална и културна политика. Основен донор по проекта бе С.Ч.С.МОД и фондация “Отворено общество” - Варна.


 2. “Професионална мотивация за участие на млади хора в семеен хотелиерски бизнес” бе темата на проект към европейска програма Леонардо да Винчи, който Частна Търговска гимназия разработи и реализира от месец септември, 2001 до месец септември, 2002 г - 12 месеца. Гимназията бе водеща, а неин партньор бе International House Барселона. Участници в проекта бяха ученици от гимназията, обучавани по специалност “Стопански мениджмънт”. Цел на проекта е специализация на знания и придобиване на умения за менажиране на семейни хотели, които да могат да посрещат и обслужват туристи - инвалиди. Проекът се реализира на два етапа - първият - проучване на проблема и даденостите на България и Северното Черноморие, а вторият - едномесечен престой в Испания, Барселона, където учениците подобриха испанските си знания със специфични термини и придобиха навици за работа с туристи със специфични заболявания. Донорска организация - НА “Леонардо Да Винчи”.


 3. “Евро-счетоводство и международни счетоводни стандарти” - продължителност 12 месеца: 6 септември 2002 - 6 септември 2003 г. Частна Търговска гимназия - партньор на Сдружение “Наш свят” като основна цел на проекта е за развитие на уменията за ползване на счетоводни програмни продукти, подобряване на езиковите компетенции и знания на счетоводители за прилагане на Международните счетоводни стандарти в условията на синхронизирана с изискванията на ЕС нормативна счетоводна уредба в България. Партньор на организациите бе професионален център ForTESS, където учениците имаха възможност чрез практика в кантори да бъдат обучени на нови информационни технологии в счетоводството. Проведената конференция в края на проекта - европейско хармонизиране на счетоводната отчетност и развитие на информационните технологии бе посрещната с интерес от действащи счетоводители, ученици от професионални гимназии, специалисти. Донор на проекта е НА “Леонардо Да Винчи”.


4. “Професионално обучение и мотивация за работа в хотелиерски бизнес на дългосрочно безработни жени над 40 години с икономическо образование” – програма “ФАР” – BG0102.05 – Инициативи на пазара на труда, в ролята на водеща организация. Основната цел на проекта е повишаване квалификацията на безработни жени - икономически специалисти и формиране на професионална мотивация за работа в хотелиерски и ресторантьорски бизнес. Разработеният проект за професионално обучение и мотивация ще повишава изискванията към отчетността в туристическия сектор и отговоря на нуждите на предприемачите за набиране на необходимия им персонал.


5. “Професионално обучение за счетоводители на младежи със зрителни затруднения – слепи и слабо-виждащи, чрез говорещ счетоводен софтуер” – програма “ФАР” – BG0202.03-LLL.27 – "Учене през целия живот", в ролята на водеща организация. Основната цел на проекта е придобиване на квалификационни счетоводни знания и професионални умения от младежи със зрителни увреждания чрез нов информационен канал – говорещи компютърни програми и учебници. Провеждането на професионално обучение на тези младежи им помага да приемат своето увреждане и използвайки интелектуалния си ресурс те се включат активно в обществото, практикувайки професията “счетоводител” – водене на отчетността на фирми от малкия и средния бизнес, с помощта на популярни софтуерни счетоводни продукти, адаптирани за слухово възприятие. Чрез проекта се инициира модел “развиване на професионални умения чрез остатъчни способности” и се създават нова методика, уникални учебни помагала и дидактически средства за професионално икономическо обучение на незрящи хора от регионите Варна и Шумен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необятни природни ресурси, културно и духовно наследство